Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane na terenie całego kraju.

Inwentaryzacje budowlane

Oferujemy usługę inwentaryzacji budowlanej. Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Opracowywane przez nas dokumentacje zawierają szczegółowe dane związane z wymiarami obiektu, ilością poziomów, rozkładem pomieszczeń oraz usytuowaniem ciągów komunikacyjnych. Obejmują również informacje na temat materiałów, z których został wykonany budynek oraz jego konstrukcji. Do opisu może być dołączony także wykaz wszystkich instalacji: elektrycznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej. Wycena i szczegółowy zakres opracowania ustalany jest każdorazowo indywidualnie.
Zapraszamy do współpracy.

Co zawierają nasze inwentaryzacje?

Projekt wykonuje się w formie rysunków technicznych, w wersji papierowej lub elektronicznej. W ramach naszej usługi oferujemy:

  • dokładny opis techniczny, uwzględniający lokalizację, rodzaj i charakter budynku, liczbę poziomów, powierzchnię oraz wysokość,
  • wykaz materiałów konstrukcyjnych, z których zbudowane zostały poszczególne elementy obiektu,
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 wykonany z uwzględnieniem więźb, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sposobu odwodnienia,
  • rysunki architektoniczno-budowlane elewacji,
  • rzuty wszystkich kondygnacji budynku (naziemnych i podziemnych) z zaznaczonymi instalacjami i sanitariami. Wykonuje się go w skali 1:50 lub 1:100,
  • rysunki przekrojowe wszystkich poziomów wraz z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (np. posadzek, tarasów, dachu czy poziomu terenu),
  • szczegółową dokumentację fotograficzną. Do tego dołącza się również rzut z naniesionymi miejscami, w których zdjęcia były wykonywane.

W zależności od charakteru budynku i indywidualnych potrzeb inwentaryzacja może zostać rozszerzona o dodatkowe elementy, takie jak na przykład trójwymiarowy model budynku czy badanie struktury elementów konstrukcyjnych.

Zobacz nasze przykładowe realizacje inwentaryzacji budowlanych