Etapy budowy domu.

Budowa domu jest procesem niezwykle złożonym, aczkolwiek zawsze przebiega tak samo, bez względu na to, w jakiej lokalizacji się znajduje i ile będzie posiadał pomieszczeń mieszkalnych czy też osób, które będą w nim mieszkały. Drogę jaką musimy przemierzyć, nie możemy jednoznacznie określić jako bezproblemową oraz prostą, jednakże przewidywalność każdego poszczególnego etapu sprawia, iż jego przyszły właściciel ma możliwość, ażeby dobrze przygotować się do całego procesu, doprowadzając go szczęśliwie do końca. Poniżej przedstawiony zostanie każdy z etapów budowy domu, przez który należy przejść.

Etap pierwszy – dokumentacja.

Przygotowanie dokumentacji to niejako fundamentalny etap przyszłej budowy. W tym czasie musimy skompletować wszelkie niezbędne pozwolenia, a także dokładnie przemyśleć wszystkie funkcje nowego budynku. Budowa domu rozpoczyna się wraz z zakupem działki, po czym musimy następnie wykonać poniższe czynności:

– nabyć projekt indywidualny bądź gotowy i przygotować go zgodnie ze swoją wizją

– zdobyć niezbędną dokumentację, aby uzyskać pozwolenie na budowę

– uzyskać pozwolenie na budowę domu

– zamówić projekty przyłączy, sfinalizować umowy, zgłosić budowę, a następnie odebrać inwentaryzację geodezyjną oraz podpisać umowę o dostawy mediów

– w razie konieczności wybudować studnię

– jeżeli jest to wymagane to przeprowadzić badania gruntu

– zgłosić zapoczątkowanie robót budowlanych

Etap drugi – stan zerowy.

Ten etap budowy domu rozpoczyna się od zrobienia ogrodzenia terenu budowy oraz starannego określenia zarysu całego obiektu, którym zajmuje się profesjonalny geodeta. Po tym powierzchnię działki należy wyrównać oraz przygotować fundamenty i piwnicę. Podczas tego etapu nie wolno zapomnieć o czynności izolowania części podziemnej domu, a także zamontowania poziomych elementów kanalizacji. W poszczególnych przypadkach konieczne jest wykonanie drenażu terenu, który uchroni podłoże przed nadmierną wilgocią.

Etap trzeci – stan surowy otwarty.

Ten etap budowy zazwyczaj planowany jest na początek wiosny. Zerowy stan domu to przede wszystkim stworzenie ścian zewnętrznych, schodów oraz stropów. W tym momencie pozostaje już nam wyłącznie komin, więźba dachowa, montaż rynien, pokrycie dachu i ewentualny montaż okien dachowych. Dana część konstrukcji, zazwyczaj stanowi już 50% całego kosztorysu budowlanego.

Etap czwarty – stan surowy zamknięty.

Powyższy etap jest to moment wykonania różnego typu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, czy gazowej – w zależności od modelu ogrzewania. Po wykonaniu tych czynności, instalacje należy przetestować i dokonać odbiorów. W międzyczasie wykonywana jest stolarka okienna oraz osadzanie głównych drzwi wejściowych. Następnie można rozpocząć kładzenie suchych tynków.

Etap piąty – wykończenie.

W tym etapie montowane zostają urządzenia grzewcze, po czym możemy rozpocząć wszelkie prace wykończeniowe wnętrza domu. Stawiamy w tym czasie wszelkie ścianki działowe, kładziemy tynki, układamy podłogi, montujemy armaturę, wykańczamy łazienkę, kuchnię, malujemy ściany. Jeżeli jest taka konieczność oraz możliwość, to w tym samym czasie zajmujemy się również ociepleniem elewacji z zewnątrz budynku.

Etap szósty – zakończenie.

Właściciel domu musi w tej chwili przystąpić do zakończenia wszelkich spraw formalnych oraz zgłosić zakończenie budowy. Musimy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami do nadzoru budowlanego – dziennik budowy, odbiory przyłączy, inwentaryzacja geodezyjna, świadectwo energetyczne, a także dokumentacja kierownika budowy o zgodności domu z projektem.