Analiza działki i dokumentów formalnych

Naszym celem jest tworzenie projektów o najwyższej jakości.

Planujesz budowę lub zakup nieruchomości?

Nie kupuj w ciemno, zleć nam usługę analizy możliwość zabudowy i sprawdzenia dokumentów formalnych. Bilans wykonany jeszcze przed zakupem miejsca, z pewnością pomaga w podjęciu decyzji inwestycyjnej.
Na podstawie obiektywnych, popartych dowodami argumentów przestawimy wszystkie wady i zalety działki. Pokażemy także, jakie możliwości i zagrożenia daje wybrane przez Ciebie miejsce oraz jakie kroki będzie trzeba podjąć, by zrealizować projekt budowy. Dostarczane przez nas opracowanie zawiera wszystkie projektowe i prawne zweryfikowane zagadnienia związane z planowaną inwestycją.

Co znajduje się w naszym opracowaniu?

Analizy różnią się w zależności od potrzeb i inwestycji, której dotyczą.

W podstawowej wersji analiza składa się z części opisowej i rysunkowej. W ramach pierwszej z nich dostarczymy:
analizę zapisów prawa miejscowego, opis proponowanej zabudowy, tak by działka została wykorzystana w optymalnym stopniu, opis obsługi terenu przez infrastrukturę techniczną, zestawienie powierzchni przygotowane w formie tabeli (obejmuje ono m.in. powierzchnię użytkową mieszkań) oraz analizę mocny i słabych stron działki.

W części rysunkowej znajdą się natomiast: schematy analizujące zapisy prawa miejscowego, rysunek możliwego zagospodarowania terenu oraz propozycja zabudowy działki. Dodatkowo opracowanie może obejmować także m.in. rysunki przekrojowe budynku, różne warianty zabudowy oraz wizualizacje.